اعلانات سایت

نصب فونت فارسی

نصب فونت فارسی

از مدير سيستم در
Number of replies: 0

دانشجویان محترم به منظور تایپ درست و خوانا در صفحه چت ادوبی کانکت لطفاً از قسمت نرم افزارهای مورد نیاز فونت فارسی را دریافت و نصب نمایید.