اعلانات سایت

راهنماي ثبت حضور و غياب دانشجويان در سامانه "گلستان" ويژه اساتيد

راهنماي ثبت حضور و غياب دانشجويان در سامانه "گلستان" ويژه اساتيد

از مدير سيستم در
Number of replies: 0
لطفاً براي مشاهده راهنماي ثبت حضور و غياب دانشجويان در سامانه "گلستان" فايل پيوست را دريافت نماييد.